A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Tekla Tekla

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában érhető el. Az itt elérhető ÁSZF a szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF a http://napgyongye.hu/ illetve a http://napgyongye.hu/tartalom/22-altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalaokn folyamatosan elérhető.

Szolgáltató adatai:

Neve: Gothárd Éva egyéni vállalkozó
Székhelye és egyben panaszügyintézés helye: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály u. 70/A
Elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartást szolgáló e-mail címe: info@napgyongye.hu
Nyilvántartási száma: 33772487
Adószáma: 66315676-1-33
Telefonszáma: 06-70-342-95-55

Webáruházunk hozzáférését biztosító szolgáltató adatai:

Név: Horváth Edit
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Varasdi utca 32.
Adószám: 60671813-1-40
Nyilvántartási szám: 22028033
E-mail címe: info@webaruhazextra.hu
Web elérhetősége: webaruhazextra.hu

Alapvető rendelkezések:

- Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

- Jelen Szabályzat visszavonásig hatályos. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

- Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházba, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

- Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció/Vásárlás:

- Felhasználó a napgyongye.hu webáruházban történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF, valamint a weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályokat, Webáruház használati útmutatót, termékekre vonatkozó használati útmutatót tájékoztatókat megismerte, elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

- Felhasználó a vásárlás valamint regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A valótlan , vagy más személyhez kötöttt adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az ebből keletkező károkért Felhasználó tartozik felelősséggel a Szolgáltató felé. Szolgáltató ebben az esetben kizárja felelősségét.

- A Felhasználó által pontatlanul vagy tévesen megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibáért semminemű felelősség Szolgáltatót nem terheli.

- Abban az esetben, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

- A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékek árai forintban értendők, a törvényben előírt áfát tartalmazzák. A napgyongye.hu webáruház esetében ez 0%. A termékek ára a házhoz szállítás költségét nem tartalmazza. Külön csomagolási díjat nem számítunk fel.

- A webáruházban Szolgáltató fotót jelenít meg a termékekről, valamint részletes leírást a termékre vonatkozóan. Az ásványokkal készült termékekre vonatkozó információ, gyógyhatás, tájékoztató jellegű, tudományosan nem bizonyított, azok megvalósulásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A termékek adatlapján megjelenő fotók esetenként eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Tekintettel arra, hogy termékeink kézzel készülnek, egyedi darabok, több darabszámos megrendelés esetén előfordul, hogy lehetetlen pontosan a képnek tökéletesen megfelelő terméket produkálni. A webáruházban megjelenő fotó és a termék tényleges kinézete miatti különbözőségért felelősséget nem vállalunk. 

- Akció esetén a kedvezményes ár bevezetésekor Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról, és annak időtartamáról.

- Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pld. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, úgy Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. Ebben az esetben Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Ügyfél/Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie kell.

- A napgyongye.hu webáruházban lehetőség van arra, hogy Megrendelő egyedi, saját elképzeléseinek megfelelő ékszert rendeljen, ami esetenként a webáruházban nem található. Ebben az esetben Megrendelő e-mailen tájékoztatja Szolgáltatót. Szolgáltató elkészíti az ékszert, melynek elkészültéről, áráról, fizetési határidőről tájékoztatja Megrendelőt, fényképet küld az elkészült termékről. Amennyiben Megrendelő írásban visszaigazolja, hogy mindennel egyetért, onnantól a szerződés megkötöttnek számít. Átutalásos teljesítés esetén az ÁSZF erre vonatkozó pontjai érvényesek.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekinthető.

Rendelés menete:

- Felhasználó a regisztrációt követően bejelentkezik a https://napgyongye.hu webáruházba, beállítja a megvásárolni kívánt termékek darabszámát, kosárba helyezi a kiválasztott terméke(ke)t. A kosár tartalmát bármikor megnézheti, változtathatja a "kosár" ikonra kattintva.

- Ha Felhasználó folytatni szeretné a vásárlást, úgy a "További termékek böngészése" menüpontra kattintva megteheti. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A törlés (piros X) ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A napgyongye.hu webáruházban lehetőség van előzetes regisztráció nélküli vásárlásra is. Ebben az esetben a vásárlás véglegesítéséhez a "Tovább az adataim megadása" menüpontra kattintva folytathatja, majd véglegesítheti a vásárlást.

- Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, és a fizetés módját. Ezek a következők lehetnek:

- Fizetési mód: átutalással történő fizetés esetén előzetes egyeztetést követően Megrendelő a 2220 Vecsés, Táncsics Mihály utca 70/A szám személyesen átveheti megrendelt csomagkját.

- Amennyiben átutalással történő fizetéssel, postai kiszállítással kéri a megrendelt terméket, úgy ajánlott küldeményként, a Magyar Posta aktuális díjszabásai figyelembe vételével kerül kiszállításra a termék. Ebben az esetben a postai költséget a termék árával együtt Felhasználó szintén előre utalással rendezi.

-Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni.Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Felhasználó jogosult a termékek általa meghatározott módon történő átvételére.

Szállítási költség:

- A Magyar Posta aktuális díjszabása szerint. Bővebben a Fizetés & Szállítás menüpontban olvashat. 10 000,- Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás díjtalan. Személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.

-Amennyiben a webáruházban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. A hiba felismerése és módosítás után haladéktalanul tájékoztatjuk az új adatokról a vevőt, aki még egyszer megerősítheti a vásárlást, vagy elállhat attól.

- A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikusan a Megrendelő e-mail címére küldjük, mely a NAV által elismert bizonylatnak számít. Postai kézbesítés esetén Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a postán megvizsgálni, amennyiben sérült, jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! 

- Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, valamint megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben is jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

- Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés: 

- A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. Ezen kívül is, a nap 24 órájában van lehetőség megrendelés leadására, de amennyiben munkaidő után történik, úgy az a következő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

- Egyedi, webáruházban nem szereplő termék megrendelésére is van lehetőség, ebben az esetben a teljesítés egyedi időben történik, amiről e-mailben részletesen egyeztet Szolgáltató a Megrendelővel/Felhasználóval.

- Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül.

- Az adásvételi szerződés értelmében Szolgáltató a termék tulajdonának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

- Ha Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget visszatéríteni.

​Elállás joga:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályaoról szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó/Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

- Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

- Megrendelő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

- A termék visszaküldésének költségeit a Megrendelőnek kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

- Az elállái jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásán kívül más költség nem terheli.

- Nem illeti meg az elállási jog a Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. (Például: Méretre, egyedi kérésre készített, méretre igazított ékszerek.)

- A Megrendelő szintén nem gyakorolhatja elállási jogát, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti; olyan termék vagy szolgáltats tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakrlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

- Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozást a Megrendelő kifejezett saját kérésére sürgős javítási munkák elvégzése céljából keresi meg.

- Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, nyilvános árverésen, kiállításon megkötött szerződések esetében.

- Szolgáltató a termék visszatérítését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

- A visszatérítés esetén az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési formát alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja; e visszatéritési forma alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nemterheli.

- Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni Szolgáltató címére.

- Megrendelőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

- Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméke(ke)t. Avisszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

- Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

- Szolgáltató nem köteles a Megrendelő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

- A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a termékeket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

- Amenyiben Megrendelő élni szeretne elállási jogával,annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés esetén a telefon által kijelzett időpontot. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Megrendelő a Szolgáltató részére. Szolgáltató utánvétes csomagot nem vesz át.

- Megrendelő csak a termék jellegének,tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

- Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

- Amennyiben Megrendelő élni kíván elállási jogával, úgy köteles elállási szándékát Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén jelezni.

Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki vagy juttassa vissza)

Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
............................
............................
Szerződéskötés időpontja:/átvétel időpontja:

A fogyasztó(k)
neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt,

A fogyasztó(k) aláírása: 

 

Garancia, Panaszkezelés:

- A napgyongye.hu webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén közölheti.

- Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

- Írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányt öt évig megőrzi, és azt az ellenőrzőhatóságoknak kérésükre bemutatja.

-Szolgáltató a napgyongye.hu webáruházban elérhető, illetve az egyedi megrendelés alapján készített termékeire garanciát vállal. Az ékszer meghibásodása esetén vállalja a hiba kijavítását, esetleges cseréjét. A nem rendeltetés szerű használatból fakadó hibákért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

- Szolgáltató termékeit minőségi alapanyagokból, swarovski kristályokból nikkel mentes fémből, rozsdamentes acélból, stb készíti. Az alapanyagok nem kézműves termékek, azokat Szolgáltató más gyártóktól szerzi be. Az alapanyagok tulajdonságából, funkciójából fakadó elváltozásokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Itt szeretném ismételten tájékoztatni, illetve felhívni a figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldésével a Megrendelő véglegesíti a vásárlást, ezzel egyidőben elfogadja és tudomásul veszi a napgyongye.hu webáruház Adatvédelmi szabályzatában, Általános szerződési feltételekben, Használati utasítás termékeimhez menüpontban és Vásárlási feltételekben foglalt információkat, szabályokat, és mindezzel egyetért. Kérem ezért, hogy a felsorolt menüpontok alatt található információkat figyelmesen olvassa el!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title Text
Nem lépek be.